Vertalen naar een goed leesbare tekst

zwarte kat met kop op toetsenbord van computer, kijkt in camera

Wat ik voor je kan doen:

  • vertalingen Engels-Nederlands (m’n kracht)
  • vertalingen Nederlands-Engels (onder bepaalde voorwaarden)
  • juridische vertalingen (E-N en N-E)  in samenwerking met specialist Sindy Cremer
  • editing en correcties van Nederlandse vertalingen

Wat ik niet doe:

  • technische vertalingen
  • medische vertalingen
  • vertalen vanuit slecht Engels

Vertalen is meer dan het 1 op 1 omzetten van woorden naar hun letterlijke equivalent in een andere taal. Daarmee wordt het immers nog geen coherente, prettig leesbare tekst? Vaak gaat er veel van de strekking verloren door een te letterlijke vertaling.
Uiteindelijk gaat het erom dat je boodschap in de doeltaal hetzelfde is als in de brontaal. En dat de vertaling aan de communicatiedoelstelling beantwoordt.

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met cultuurverschillen. En met de mogelijkheid dat de doelgroep van de oorspronkelijke tekst een andere is dan die waarvoor de vertaling wordt gevraagd.

Native speaker

Native speakers kunnen daar het beste op inspelen. De cultuur van het vaderland en de subtiele nuances in de moedertaal zitten hen immers in het bloed?

Daarom vertaal ik het liefst naar het Nederlands. Ik hou van mijn taal en weet wat wel en niet gangbaar is, wat er verkeerd kan binnenkomen en hoe je omslachtig taalgebruik vermijdt.
Ondanks 12 jaar wonen en werken in Ierland zal ik nooit pretenderen een English native speaker te zijn. Een vertaling van mijn hand naar het Engels kan dan ook het beste door een Engelse editor worden nagekeken, voor een optimaal resultaat.

Maar die 12 jaar Ierland hebben me wel donders goed leren begrijpen wat er in een Engelse tekst staat. Inclusief de verschillende nuances. En dat die zich niet per se lenen voor een klakkeloze omzetting naar het Nederlands.